تبلیغات
Science&Technology - قصه ادم اهنی و شاپرک

قصه ادم اهنی و شاپرک

نویسنده :سعید
تاریخ:سه شنبه 29 شهریور 1390-08:57 ب.ظ

اگر چه آدم آهنی قصه ی ما در گوشه ای از سالن نمایشگاه ایستاده بود ، ولی همیشه جمعیت زیادی دورش جمع می شدند وتماشایش می کردند.
وسایل جالب الکترونیکی زیادی در آن جا بود ولی آدم آهنی یکی از بهترین و جالب ترین وسایل بود.
بچه ها و بزرگ ترها چندین مرتبه به طرفش می آمدند و حرکات جالب بازوان آهنیش ، سر جعبه مانندش و تنها چشم نارنجی رنگش را به دقت و با تعجب
نگاه می کردند. آدم آهنی سر و بازوانش را تکان می داد. هم چنین می توانست به سوالاتی که از او می شد جواب بدهد.
البته نه هر سوالی ، بلکه فقط سوالاتی که از قبل روی دیوار کنارش نوشته شده بود و او برای جواب دادن به آن ها به خوبی طراحی شده بود.
باز دید کنندگان باید از سوال شماره ی یک شروع می کردند:
- اسم شما چیست؟
آدم آهنی با صدای خاگر چه آدم آهنی قصه ی ما در گوشه ای از سالن نمایشگاه ایستاده بود ، ولی همیشه جمعیت زیادی دورش جمع می شدند وتماشایش می کردند.
وسایل جالب الکترونیکی زیادی در آن جا بود ولی آدم آهنی یکی از بهترین و جالب ترین وسایل بود.
بچه ها و بزرگ ترها چندین مرتبه به طرفش می آمدند و حرکات جالب بازوان آهنیش ، سر جعبه مانندش و تنها چشم نارنجی رنگش را به دقت و با تعجب
نگاه می کردند. آدم آهنی سر و بازوانش را تکان می داد. هم چنین می توانست به سوالاتی که از او می شد جواب بدهد.
البته نه هر سوالی ، بلکه فقط سوالاتی که از قبل روی دیوار کنارش نوشته شده بود و او برای جواب دادن به آن ها به خوبی طراحی شده بود.
باز دید کنندگان باید از سوال شماره ی یک شروع می کردند:
- اسم شما چیست؟
آدم آهنی با صدای خشن و خرخر مانندی جواب می داد: اسم...من...تروم...است.
دومین سوال این بود: در کجا متولد شده ای؟
- من...در...آزمایشگاه...متولد...شده ام.
سومین سوال: در حال حاضر چه کاری انجام می دهی؟
آدم آهنی در حالتی که به نظر می رسید با دهان بسته می خندد ، جواب می داد: " در حال حاضر...در حال جواب...دادن...به...سوال هایی پیش پا افتاده
هستم... " و بعد با صدای غریب می خندید.
مردم هم می خندیدند و بعد دوباره سوال های از قبل آماده را ادامه می دادند:
- بیشتر از همه چه چیزی را دوست داری و از چه چیزی اصلا خوشت نمی آید؟
- از...همه بیش تر...روغن چرب را...دوست دارم...و از بستنی با مربای زرد آلو...بدم می آید.
مردم هم دوباره می خندیدند و به فهرست سوال ها خیره می شدند تا سوال پنجم را از آدم آهنی بپرسند: آینده ی روبوت ها چیست؟
- آینده ی ...بسیار خوب و...جالب توجهی...در انتظار...آن هاست...
- شما برای انجام چه کارهایی درست شده اید؟
- من...باید...هر کاری را...که برایش...طراحی و برنامه ریزی...شده ام...انجام دهم...
بعد سوال آخر پرسیده می شد: برای ما بازدید کنندگان از این نمایشگاه چه آرزویی دارید؟
- " برای شما...آرزوی سلامتی و شادی...دارم! " این جمله ی آخر را در حالی که پای چپش را با خوش حالی روی زمین می کوبید و از شدت
برخورد آن کف نمایشگاه به لرزه در می آمد ، اظهار می داشت.
حالا دوباره نوبت عده ای دیگر می شد که به زودی جمع می شدند و دوباره همان سوال ها را به ترتیب می کردند. آدم آهنی قصه ی ما هرگز از جواب دادن
به این سوال ها خسته نمی شد. به موقع می خندید و پایش را روی زمین می کوبید و به موقع بازویش را تکان میداد و بعضی اوقات هم با چشم نارنجی رنگش ،
موذیانه چشمک می زد.
او برنامه اش را بدون هیچ اشکالی انجام می داد! خداحافظ. و اگر یکی از این شب ها شاپرک از پنجره به داخل نمایشگاه نیامده بود ، شب ها و
روزها به همین ترتیب سپری می شد. شاپرک به طرف نور نارنجی رنگ چشم تروم جلب شد. چشمی که در تاریکی درخشش زیادی داشت ،
شاپرک روی شانه ی آدم آهنی نشست ، بالش را بر روی چشم تروم کشید و با ناامیدی گفت: " وای چه نور سردی! "
آدم آهنی می خواست بگوید: " این روشنایی نیست چشم من است " ولی فقط توانست جواب شماره ی یک را بگوید: " اسم من...تروم...است. "
شاپرک گفت: " جدا؟ من هم یک پروانه ی شاپرک یا شب پره هستم. اسم من بال بالی است."
آدم آهنی جمله ی بعدی خود را تکرار کرد: " من در آزمایشگاه به دنیا آمده ام."
شاپرک گفت: " آزمایشگاه...باید کشور قشنگی باشد " و بعد شاخک هایش را تکانی داد و گفت: " من هم در یک درخت بلوط جوان به دنیا آمده ام...
آیا تا به حال درخت بلوطی را که تازه به میوه نشسته است دیده ای؟ "
تروم گفت: " در حال حاضر من به سوال های پیش پا افتاده و معمولی جواب می دهم " و بعد با صدای بلند خندید: " هاهاهاها... "
شاپرک خیلی ناراحت شد و رنگ بال هایش پرید و با صدایی آهسته گفت: " لطفا مرا ببخش ، مسلما من خیلی درخشان نیستم. آخر تازه دیروز از شفیره ام
خارج شده ام و هیچ کس چیزی را برایم توضیح نداده است. تنها به من یاد داده اند که چگونه از پرنده های شب مخفی شوم ، هم چنین
گفته اند باید مراقب خفاش ها هم باشم..."
آدم آهنی با برنامه ی خودش که از پیش طراحی شده بود ، دوباره ادامه داد: " من بیش تر از همه روغن چرب را دوست دارم و از بستنی با
مربای زرد آلو خوشم نمی آید. "
شاپرک در جواب گفت: " من بیش تر از همه گاز زدن برگ های جوان درختان بلوط را دوست دارم و تا به حال روغن چرب را نچشیده ام...
آیا تو برگ بلوط دوست داری؟! اگر بخواهی می توانم تکه ای از آن را برایت بیاورم..."
آدم آهنی می خواست بگوید که شاید چشیدن مزه ی چیزهای تازه فکر خوبی باشد ولی ناگهان جواب آماده ی شماره ی پنج به سرعت شروع شد:
- " در آینده روبوت ها وضعیت بسیار خوبی خواهند داشت."
شاپرک آهی کشید و گفت: " تو از کلمات سخت و طولانی استفاده می کنی ، من که گفتم تازه از شفیره ی تنگ بیرون آمده ام و
می توانم بگویم هنوز چیزی نمی دانم."
آدم آهنی با سماجت گفت: " من باید هر کاری را که برایش طراحی و برنامه سازی شده ام ، انجام دهم."
شاپرک گفت: " متاسفم! وقت رفتن رسیده ، خداحافظ ، تروم عزیز! "
آدم آهنی با صدای ریز و سنگین ، در حالی که پاهای آهنیش را بر زمین می کوبید ، گفت: " برای تو آرزوی سلامتی و شادی دارم! "
شاپرک گفت: " متشکرم " و بعد خیلی آرام با بالش بوسه ای بر گونه ی آدم آهنی زد و از پنجره به بیرون پرواز کرد.
آدم آهنی با چشم نارنجی رنگش ، رفتن شاپرک را تماشا کرد و برای مدتی طولانی احساس بدی داشت. او با خود فکر می کرد: " بال بالی با
همه ی تماشاگران فرق داشت. چیز دیگری بود ، سوال هایی می کرد که در برنامه ی من نبود و همین باعث می شد جواب های من
غلط باشد و خوب از آب در نیاید. او حتی یک بار هم مرا تحسین نکرد...هنوز جای بال هایش بر گونه ام به من حالتی خوش آیند می دهد.
صدایش بسیار شیرین بود...او مرا تروم عزیز صدا کرد! " این افکار آخری احساس خوبی در او به وجود آورد.
آن قدر از ملاقات با شاپرک خوش حال بود که اصلا متوجه باز شدن در های نمایشگاه و انبوه تماشاگرانی که به داخل آمده بودند نشد ،
وقتی انبوه مردم به سراغش آمدند و سوال ها را یکی یکی پرسیدند ، او دو سوال اول را باهم اشتباه کرد و به سوال سوم هم جواب غلطی داد.
- " هاهاها! در حال حاضر من به سوال های پیش پا افتاده ای جواب می دهم! "
یکی از افراد سر شناس و مهم که در حال بازدید کردن از آدم آهنی بود ، در حالی که ناراحت شده بود ، با عصبانیت گفت:
" او ما را مسخره می کند! " و به سرعت به طرف سر مهندس آن قسمت رفت تا او را از وضعیت آدم آهنی آگاه کند.
ولی آدم آهنی تازه حالش جا آمده بود و جواب های درست و به موقعی می داد و باز هم انبوه تحسین ها بود که از طرف بازدید کنندگان نثارش می شد.
- خداحافظ! برنامه اش تمام شد!
آدم آهنی با ناراحتی فکر کرد:
- کاش بال بالی می توانست مردم را ببیند. اگر بفهمد که چقدر از من تعریف می کنند ، مطمئنم که مرا بیشتر تحسین می کرد! نگرانم ، نمی دانم
آیا امشب هم می آید یا نه...وای! اگر خفاش او را گرفته باشد؟ دل آدم آهنی گرفت. احساسی که تا آن موقع به او دست نداده بود.
اما شاپرک آمد و با ساده دلی نجوا کرد: " برای این که روی شانه ات استراحت کنم به این جا آمده ام و بعد هم دوباره پرواز می کنم.
این جا آرام و ساکت است! "
صدای غرش مانندی از چانه ی آدم آهنی بیرون آمد: " اسم من تروم است."
شاپرک مودبانه گفت: "اسم تو را فراموش نکرده ام. آیا برادر یا خواهر داری؟ "
آدم آهنی می خواست بگوید: که او در دنیا بی نظیر است ، حتی در سالن نمایشگاه هم دستگاهی مانند او وجود ندارد ، شاید حتی در تمام شهر.
ولی فقط توانست جواب شماره ی دو را بدهد:
- " من در آزمایشگاه به دنیا آمده ام."
شاپرک در حالی که به او یادآوری می کرد ، گفت: " این را به من گفته بودی. راستی چرا بعضی چیزها را مرتبا تکرار می کنی؟
آیا از تکرار خسته نمی شوی؟ خیلی خوب ، وقت رفتن ا ست. من خیلی گرسنه هستم. هنوزتکه ای برگ هم نخورده ام. آن خفاش بد جنس
در نزدیکی درخت بلوط من آویزان شده...تا دیدار بعد خداحافظ تروم عزیز! "
شاپرک دوباره بوسه ای بر گونه ی آدم آهنی زد و از پنجره به بیرون پرواز کرد. آدم آهنی تا مدت زیادی به او فکر می کرد. چشمش درخشندگی بیشتری
نسبت به قبل پیدا کرده بود. در دل آهنینش زمزمه می کرد: " او دوباره بر می گردد! او مرا دوست دارد. او دوست من است. او دوباره بر می گردد
و باز هم به راحتی روی شانه ام می نشیند. آیا می توانم یاد بگیرم به جز کلماتی که از قبل برنامه ریزی شده است چیزی بگویم؟
اگر بتوانم اول از او تشکر می کنم که با من دوست شده است و بعد به او می گویم که اولین کسی است که من با او دوست شده ام. "
چشم نارنجی رنگش با بی صبری به پنجره خیره مانده بود.
شاپرک برگشت اما رفتارش عجیب بود. با شتاب خود را به داخل پنجره پرت کرد و به سرعت به گونه ی آدم آهنی برخورد کرد.
فریاد زد: " او دنبال من است! تروم ، او دنبال من است. "
به راستی ، سایه ی سیاهی نزدیک پنجره بود ، برقی زد و چند لحظه بعد خفاش وارد سالن نمایشگاه شد.
بال بالی در حالی که خود را به گونه ی آدم آهنی چسبانده بود ، با التماس گفت: " نگذار مرا بخورد! او را بزن."
آدم آهنی با شجاعت بادی در گلو انداخت و می خواست بگوید نترس من قوی ترین دستگاه در این نمایشگاه هستم و نمی گذارم کسی به تو آسیب برساند ،
ولی به جای این جمله گفت: " اسم من تروم است."
خفاش چرخی به دور آدم آهنی زد و شاپرک را دید که با او حرف می زند ، شاپرک باز با التماس به آدم آهنی گفت: " مراقب من باش ، تروم عزیز!"
آدم آهنی می خواست با صدای بلندی به خفاش بگوید که از این جا بیرون برو ولی دوباره جمله ای را گفت که از قبل برنامه ریزی شده بود:
" من در آزمایشگاه به دنیا آمده ام."
خفاش دندان هایش را به شکم شاپرک فرو برد ، ولی نتوانست او را ببلعد زیرا شاپرک روی پای آدم آهنی افتاد. خفاش چندین بار دور آدم آهنی چرخید
ولی نتوانست بال بالی را پیدا کند و از پنجره بیرون رفت.
شاپرک با ناله گفت: " بالم پاره شده. وای ، تروم چرا از من مراقبت نکردی؟ "
آدم آهنی بی محابا جواب داد: " در حال حاضر من به سوال های پیش پا افتاده ای جواب می دهم هاهاهاها...! "
از جوابی که داده بود از شدت ناراحتی بدنش می لرزید ولی نمی توانست چیز دیگری بگوید.
بال بالی روی زمین می لرزید و بال بال می زد ، سعی می کرد پرواز کند ولی فقط مثل فرفره به دور خود می چرخید.
با ناله گفت: " تو دوست من بودی چرا به من کمک نکردی ، اگر می فهمیدی که چطور به من آسیب رسیده! "
در همین موقع دوباره آدم آهنی با صدای غژ غژ مانندی گفت: "من بیشتر از همه از روغن چرب خوشم می آید ، من بستنی با مربای زرد آلو را دوست ندارم."
شاپرک نفس نفس زنان و بریده بریده و در حالی که باورش نمی شد گفت: " چه می گویی؟ تو دوست من هستی و اصلا برای من ناراحت نیستی؟ "
و در پاسخ شنید: " آینده ی خوبی در انتظار ما آدم آهنی هاست."
بال بالی در حالی که صدایش ضعیف و ضعیف تر می شد ، به آرامی زمزمه کرد:
" چه قدر...بی احساس...و خشن...هستی."
تروم گفت: " من باید کاری را که برایش برنامه ریزی شده ام انجام دهم."
بال بالی که دیگر نمی توانست بچرخد و حرکت کند ، یک بار دیگر بالش را بالا برد و بعد خیلی آهسته پایین آورد و دیگر حرکتی نکرد و بعد به
آرامی گفت: " خدا نگهدارت تروم عزیز " و بعد نفس آخر را کشیدد.
آدم آهنی با صدای غرش مانندی گفت: " من برای شما آرزوی سلامتی و شادی دارم! " و پاهایش را محکم به زمین کوبید ، آن چنان که زمین لرزید
و بعد سکوت مرگ باری بر سالن نمایشگاه حاکم شد. شاپرک روی پای آدم آهنی بدون حرکت دراز کشیده بود.
کم کم هوا روشن می شد. درها باز شدند و دوباره بازدید کنندگان کنجکاو وارد سالن شدند و باز دور او جمع شدند.
- اسم تو چیست؟ این سوال شماره ی یک بود...آدم آهنی فکری کرد قلبش از ناراحتی فشرده شد ، گفت:
" شاپرک...مرا تروم...عزیز...صدا کرد...هیچ کس...تا به حال مرا...به این نام...صدا نکرده بود..."
سوال دوم: کجا متولد شده ای؟
آدم آهنی که تقریبا داشت گریه می کرد گفت: " بال بالی گفت...که روی درخت...بلوط...متولد...شده...من تا به حال...درخت بلوط...را ندیده ام..."
در حقیقت او هیچ پاسخ درستی به هیچ یک از سوالات برنامه ریزی شده ، نداد.
دیگر بازوانش را بلند نکرد و پایش را هم بر زمین نکوبید ، حتی دیگر با چشم نارنجی رنگش چشمک هم نزد.
ملافه ی بزرگ و سفیدی آوردند و آدم آهنی را با آن پوشاندند. روی ملافه اعلان بزرگی زده شد که روی آن نوشته شده بود: " خراب است. "
زیر آن ملافه ی سفید که درست مثل کفن بود ، آدم آهنی ساکت بود. ولی شب ، وقتی باد از بیرون به داخل سالن نمایشگاه می وزید و با خود رایحه ی گل های
درخت بلوط و صدای خش خش برگ هایش را می آورد ، صدای شکسته و آهسته ای از زیر ملافه ی سفید می آمد.
به نظر می رسید که کسی چیزی یاد می گیرد و دائم میگو ید: " بال بالی...بلوط...به او آسیب رسید.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
choc
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 08:05 ق.ظ
This is the right webpage for anyone who wishes to find
out about this topic. You understand so much its almost
tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
You certainly put a fresh spin on a subject that has been discussed for
a long time. Great stuff, just wonderful!
Nintendo Switch Giveaway
پنجشنبه 7 دی 1396 07:26 ب.ظ
من فکر می کنم این یکی از مهم ترین اطلاعات برای من است. و
من خوشحالم که مقاله شما را مطالعه می کنم با این حال باید در مورد برخی از چیزهای عمومی نظر، طعم وب سایت کامل است، مقالات در واقع خوب است: D.
فرآیند عالی، تشویق
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 05:49 ب.ظ
سلام! این اولین نظر من است، بنابراین من فقط
می خواست فریاد بزند و بگوید من واقعا از خواندن شما لذت می برم
پست های وبلاگ آیا می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن هایی که موضوعات مشابه را پوشش می دهند پیشنهاد دهید؟
با تشکر از یک تن
std testing cost
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:27 ب.ظ
هی آیا شما فکر می کنید اگر من وبلاگ خود را با گروه توییتر خود به اشتراک بگذارم؟
بسیاری از مردمی وجود دارند که فکر می کنم واقعا از محتوای شما لذت بردم.

لطفا اجازه دهید من را بشناسم متشکرم
std testing price
شنبه 13 آبان 1396 10:38 ب.ظ
سلام! من به سادگی می خواهم به شما یک شگفت انگیز بزرگ برای
اطلاعات عالی شما در اینجا در این پست دریافت کرده اید. من خواهم بود
به زودی به وب سایت شما می آید
ask a psychic
جمعه 12 آبان 1396 09:13 ب.ظ
شما در واقع به نظر خودتان خیلی ظریفانه ظاهر می شود، اما من این موضوع را در واقع یکی از چیز هایی که من فکر می کنم
شاید هرگز نفهمید این نوع احساس بسیار پیچیده است و
برای من بسیار وسیع است من منتظر هستم
ارسال پس از آن، من تلاش می کنم نگه داشتن آن!
best psychic readings
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:03 ب.ظ
در حال حاضر به نظر می رسد که دروپال بهترین پلت فرم وبلاگ نویسی است
در حال حاضر وجود دارد (از آنچه خوانده ام) آیا این چیزی است که شما در وبلاگ خود استفاده می کنید؟
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:40 ق.ظ
متشکرم برای هر پست عالی دیگر. هر کس دیگری می تواند این نوع را دریافت کند
از اطلاعات در چنین روش عالی نوشتن؟
من یک هفته بعد ارائه دادم و من در جستجوی هستم
برای چنین اطلاعاتی
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:42 ق.ظ
من تعجب کردم اگر شما تا به حال به تغییر آن فکر کرده اید
طرح وب سایت شما؟ بسیار خوب نوشته شده است من عاشق آنچه شما باید بگویید.

اما شاید شما می توانید کمی بیشتر در راه محتوای، به طوری که مردم می تواند با آن ارتباط برقرار بهتر است.
شما فقط یک متن بسیار متنوع برای داشتن یک یا دو تصویر دارید.
آیا شما می توانید آنرا در فضای بهتری جا دهید؟
cheap psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:44 ق.ظ
قدردانی از پیشنهاد اجازه بدهید من آن را امتحان کنید.
std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:47 ق.ظ
برای من عالی است که یک سایت داشته باشم، که در حمایت از دانش من مفید است.
با تشکر admin
Why is my Achilles tendon burning?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:38 ق.ظ
It's nearly impossible to find educated people for this topic, however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks
sherleysecore.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 07:31 ب.ظ
You've made some decent points there. I looked on the internet for more
info about the issue and found most individuals will go along with
your views on this site.
chaturbate token generator mac
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:51 ب.ظ
Hi to all, how is all, I think every one is getting more from
this site, and your views are pleasant in favor of new viewers.
Luca
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:58 ب.ظ
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation;
many of us have developed some nice methods and we are looking to swap strategies
with other folks, why not shoot me an email if interested.
صدف
جمعه 15 اسفند 1393 03:25 ب.ظ
عالی بود ولی خودم در کتابم اینو دارم
صدف
جمعه 15 اسفند 1393 03:24 ب.ظ
عالی بود ولی خودم در کتابم اینو دارم
سارا
جمعه 15 اسفند 1393 03:20 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo